Law Reform Commission Appoints Siobhán Ní Chúlacháin as Director of Research

By GavinWalsh, Monday, 15th January 2024 | 0 comments
Filed under: 2024.

 

Tá áthas ar an Choimisiúin um Athchóiriú an Dlí a fhógairt go bhfuil Siobhán Ní Chúlacháin ceaptha mar Stiúrthóir Taighde. Tá níos mó ná fiche bliain taithí ag Ní Chúlacháin mar abhcóide agus cuir amach aici ar athbhreithniú breithiúnach, dlí coiriúil, eiseachadadh, agus cearta daonna ach go háirithe. Is iarchathaoirleach an Chomhairle um Chearta Daonna (ICCL) í agus iar-leas-uachtarán an Chónaidhm Idirnáisiúnta ar son Chearta Daonna (FIDH). Tá suim seanbhunaithe aici i gceisteanna comhionannais, athchóiriú dlí agus cearta daonna.

Tabharfaidh Iníon Ní Chúlacháin treoir agus ceannaireacht straitéiseach d’fhoireann taighde an Coimisiún. Beidh béim láithreach maidir leis an obair atá faoi bhráid an phobail cheana féin,  sé sin, creat rialála um shlánchumhdaithe agus cosaint daoine leochaileacha, athchóiriú an scéim cúiteamh d’Íospartaigh na Coireachta agus an Dhliteanas sibhialta agus cóiriúla mar a bhaineann sé le clubanna, cumainn agus comhlachtaí neamhchorpraithe eile.

Deir Iníon Ní Chúlacháin gur pribhléid é bheith ceaptha sa ról seo. Ceapann sí gur buntáiste mór don ról é go bhfuil taithí aici ar réimse leathan ábhar ina cleachtadh mar abhcóide. Deir sí go bhfuil athraithe suntasacha faoi lán-sheol ag an am seo agus go bhfuil sí ag súil go mór leis an deis tacú le hobair an Coimisiún.

 

 

The Law Reform Commission is pleased to announce the appointment of Siobhán Ní Chúlacháin to lead the Law Reform Commission’s research team.

Ms Ní Chúlacháin has more than 20 years practice at the Bar in Judicial Review, Criminal, Extradition, and Human Rights law.  Her work to date has encompassed complex legal challenges within both the Irish and European Justice systems with a track record of legal analysis in both tested and untested contexts.

As a former Co-Chair of ICCL and Vice-President of the International Federation for Human Rights, she has a long-standing engagement with human rights and equality issues and a commitment to law reform.  She is a regular media contributor on both English and Irish-language media.

As Director of Research, she will provide strategic leadership and direction to the Law Reform Commission research team across its work, with a particular focus on upcoming projects about Adult Safeguarding, Victim Compensation, and Unincorporated Associations which have already been the subject of engagement with a wide range of stakeholders.

Commenting on her appointment, Ms Ní Chúlacháin said: “It is a genuine honour and privilege to be appointed to this important role in the Law Reform Commission.  I look forward to working with both the team and the Commission at a significant and dynamic time for law reform.”